UZE academy skiria didelį dėmesį organizuojamų renginių kokybei. Renginių organizavimo taisyklės nustato rengiamų mokymų tvarką bei mokymų dalyvio (toliau – Dalyvis) ir UZE academy bendrąsias tarpusavio teises ir pareigas.

1. MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS.

1.1. Dalyvis interneto svetainėje www.uzeacademy.com registruojasi į UZE academy organizuojamus kursus ir nurodo savo el. paštą. Registruodamasis UZE academy renginiuose Dalyvis patvirtina, kad su šiuo Reglamentu susipažino, ir gauna sąskaitą faktūrą apmokėjimui už dalyvavimą mokymuose.
1.2. Dalyvis gauna patvirtinimą el. paštu su patvirtinimu apie registraciją. Nuo patvirtinimo pranešimo momento laikoma, kad sutartis tarp UZE academy ir Dalyvio dėl dalyvavimo mokymuose yra sudaryta ir turi juridinę galią.
1.3. Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki mokymų pradžios, UZE academy registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia mokymų Dalyviui priminimą apie mokymus ir mokymų darbotvarkę.
1.5. Mokymų dieną, renginio pradžioje, UZE academy mokymų Dalyviui įteikia dalomąją medžiagą (jei numatyta).
1.6. UZE academy mokymų Dalyviui išduoda sertifikatą, kurį įteikia mokymų pabaigoje arba išsiunčia paštu, registracijos anketoje nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo renginio datos.

2. APMOKĖJIMO SĄLYGOS.

2.1. Seminaro dalyvio mokestis, nurodytas sąskaitoje – faktūroje, turi būti sumokėtas iki nurodyto termino.
2.2. Apmokėti už renginį galima bankiniu pavedimu į UZE academy sąskaitą ar kitais registruojantis nurodytais elektroniniais mokėjimo būdais.
2.3 Nuolaidos taikomos atsižvelgiant į mokymų dalyvio organizuojamų seminarų bei praktinių kursų lankomumą.

3. RENGINIO ATŠAUKIMAS, DATOS IR/AR VIETOS KEITIMAS

3.1. UZE academy turi teisę vienašališkai be įspėjimo atšaukti seminarą arba pakeisti mokymų datą ir/ar vietą. Mokymų atšaukimo atveju visi Dalyvio sumokėti mokesčiai jam grąžinami.
3.2. Mokymų datos ar vietos pakeitimo atveju Dalyvio sumokėta įmoka jam grąžinama (išskyrus banko mokesčius), jei Dalyvis iki mokymų pradžios, gavęs pranešimą elektroniniu paštu apie pakeitimus, raštu (el. paštu info@uzeacademy.com) praneša UZE academy apie atsisakymą dalyvauti seminare per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pasikeitusias aplinkybes dienos. Dalyvio nuostoliai šiuo atveju neatlyginami.

4. REGISTRACIJOS RENGINYJE ATŠAUKIMAS

4.1. Dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti seminare, vienašališkai nutraukdamas sutartį ir apie tai pranešdamas UZE academy:
4.1.1. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki mokymų pradžios likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų – grąžinama įmoka pagal išrašytą avansinio mokėjimo sąskaitą, prieš tai nuskaičiavus 10% (bet ne daugiau nei 50 EUR) administravimo mokestį.
4.1.2. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki mokymų pradžios likus mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, jis moka UZE academy 50% dalyvio mokesčio kompensaciją nuo mokymų kainos, nurodytos sąskaitoje faktūroje arba 50% sumokėtos sumos užskaitoma kitam UZE academy seminarui, praktiniam kursui ar konferencijai.
4.1.3. Jei Dalyvis praneša apie sutarties nutraukimą iki seminaro pradžios likus mažiau nei 7 dienoms arba neatvyksta į seminarą, jis moka UZE academy 100% dalyvio mokesčio kompensaciją nuo seminaro kainos, nurodytos išankstinėje sąskaitoje faktūroje. Dalyviui paliekama galimybė perleisti savo teisę dalyvauti renginyje kitam asmeniui.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visos su šia Sutartimi susijusios pretenzijos UZE academy turi būti pateiktos raštu ir įteiktos ne vėliau kaip seminaro organizavimo dieną.
5.2. Registruodamasis į UZE academy organizuojamus renginius, dalyvis sutinka, kad jo pateikti asmeniniai duomenys būtų naudojami registracijos tvarkymo bei UZE academy tiesioginės rinkodaros tikslais. Visi asmens duomenys bus naudojami pagal galiojančius ES teisės aktus (BDAR) ir nebus atskleisti trečiosioms šalims be raštiško dalyvio sutikimo.

© UZE ACADEMY

Dėmesio!

Susikurkite savo paskyrą ir būkite pirmieji, kurie sužinos ape kursus bei gaukite 10% nuolaidą į pirmuosius kursus.